Úvod

Obrázek 1

JUDr. Hana Cejnková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4663 a v advokacii působí od roku 1998.

Advokátní kancelář JUDr. Hana Cejnková poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, rodinnépracovní jak právnickým osobám, tak i fyzickým osobám. Zastupujeme klienty v soudních i rozhodčích řízeních. Při poskytování právních služeb klademe důraz na individuální přístup ke klientům, na maximální ochranu práv a právem chráněných zájmů klienta, na rychlé a odborné řešení požadavků klienta s cílem dosáhnout optimálního řešení.

Hlavním cílem naší kanceláře je poskytovat našim klientům kvalitní právní servis, za příznivé ceny a v co nekratším možném čase.

Potřebujete-li rychle pomoc advokáta nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@ak-cejnkova.cz.


Obrázek 2